Gorm Kipperberg

Handelshøgskolen, avdeling for samfunnsøkonomi og finans

 
Mobil:   476 74 829
Epost:   gorm.kipperberg@uis.no