Publikasjoner

Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren
(NORCE Samfunnsforskning, Rapport 2-2021)
Trafikken til byene mest redusert
(Kronikk i Stavanger Aftenblad, 9. oktober 2019)

Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem»
(NORCE Samfunnsforskning, Rapport  22-2019)

Frå bilavhengige byar til berekraftig mobilitet 
(Masteroppgave, UiS, våren 2019)
 


Sykkelpotensial - kart for illustrasjonsformål


 

 

Kart 1. Baseline Trondheim (Juli 2021)


Nåværende sykkelnivå fra RVU2013-2019. Totalt omtrent 10-11% av alle registrerte RVU reiser er sykkelreiser.Kart 2. Elsykkel Trondheim (Juli 2021)


Samme antall reiser som i baseline scenarioet men antallet sykkelreiser er blitt oppjustert basert på to faktorer. Den første faktoren er en nederlandsk sykkelfaktor, som viser sykkelnivået dersom nordmenn var like sannsynlige til å sykle en gitt tur som nederlendere. Den andre faktoren, som ytterligere øke sykkelandelen er en elsykkelfaktor. Elsykkelfaktoren øke sannsynligheten for å sykle basert på om man hadde hatt elsykkel framfor sykkel og er basert på RVU erfaringsdata fra Sveits, UK og NL. Totalt omtrent 32% av alle reiser er foretatt på sykkel med kombinasjonen av de to faktorene ovenfor.


Kart 3. Baseline Nord-Jæren (Februar 2021)


Nåværende sykkelnivå fra RVU2013-2019. Totalt omtrent 8-9% av alle registrerte RVU reiser er sykkelreiser. 


Kart 4. «Nederlandsk Nord-Jæren» (Februar 2021)


Samme antall reiser som i baseline scenarioet men antallet sykkelreiser er blitt oppjustert basert på nederlandsk sykkelnivåer. Dvs, reiser som er godt egnet til sykling mtp avstand og topografi, men som er foretatt med andre reisemidler blir gjort om til sykkelreiser. Totalt omtrent 45% av alle reiser er foretatt på sykkel.