Publikasjoner

Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren
(NORCE Samfunnsforskning, Rapport 2-2021)
Trafikken til byene mest redusert
(Kronikk i Stavanger Aftenblad, 9. oktober 2019)

Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem»
(NORCE Samfunnsforskning, Rapport  22-2019)

Frå bilavhengige byar til berekraftig mobilitet 
(Masteroppgave, UiS, våren 2019)
 


Sykkelpotensial - kart for illustrasjonsformål


 

 

Kart 1. Baseline Trondheim (Juli 2021)


Nåværende sykkelnivå fra RVU2013-2019. Totalt omtrent 10-11% av alle registrerte RVU reiser er sykkelreiser.Kart 2. Elsykkel Trondheim (Juli 2021)


Samme antall reiser som i baseline scenarioet men antallet sykkelreiser er blitt oppjustert basert på to faktorer. Den første faktoren er en nederlandsk sykkelfaktor, som viser sykkelnivået dersom nordmenn var like sannsynlige til å sykle en gitt tur som nederlendere. Den andre faktoren, som ytterligere øke sykkelandelen er en elsykkelfaktor. Elsykkelfaktoren øke sannsynligheten for å sykle basert på om man hadde hatt elsykkel framfor sykkel og er basert på RVU erfaringsdata fra Sveits, UK og NL. Totalt omtrent 32% av alle reiser er foretatt på sykkel med kombinasjonen av de to faktorene ovenfor.


Kart 3. Baseline Nord-Jæren (Februar 2021)


Nåværende sykkelnivå fra RVU2013-2019. Totalt omtrent 8-9% av alle registrerte RVU reiser er sykkelreiser. 


Kart 4. Elsykkel Nord-Jæren» (Juli 2021)


Samme antall reiser som i baseline scenarioet (n=22500) men antallet sykkelreiser er blitt oppjustert basert på to faktorer. Den første faktoren er en nederlandsk sykkelfaktor, som oppjustere syklingen til nederlandske sykkelnivåer på Nord-Jæren. Den andre faktoren, som ytterligere øke sykkelandelen er en elsykkelfaktor. Elsykkelfaktoren øke sannsynligheten for å sykle basert på om man hadde hatt elsykkel framfor sykkel og er basert på RVU erfaringsdata fra Sveits, UK og NL. Totalt er nesten 40% av alle reiser foretatt på sykkel med kombinasjonen av de to faktorene ovenfor.