Publikasjoner

Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren
(NORCE Samfunnsforskning, Rapport 2-2021)
Trafikken til byene mest redusert
(Kronikk i Stavanger Aftenblad, 9. oktober 2019)

Evaluering av mobilitetstiltaket «hjemjobbhjem»
(NORCE Samfunnsforskning, Rapport  22-2019)

Frå bilavhengige byar til berekraftig mobilitet 
(Masteroppgave, UiS, våren 2019)
 


Sykkelpotensial - kart for illustrasjonsformål


 

 

Kart 1. Dagens sykkelnivå i Trondheim 


Fordeling av nåværende sykkelnivå fra RVU2013-2019. Totalt 2700 sykkelreiser som representerer omtrent 10-11% av alle registrerte RVU reiser. Potensialverdiene for hver veilenke kan ganges med en faktor på 25 for å estimere sykkelÅDT.Kart 2. Sykkelpotensial (Elsykkel scenario) for Trondheim


Økning i antallet sykkelreiser (til 7900) som har blitt beregnet basert på to faktorer. Den første faktoren er en nederlandsk sykkelfaktor, som viser sykkelnivået dersom nordmenn var like sannsynlige til å sykle en gitt tur som nederlendere. Den andre faktoren, som ytterligere øke sykkelandelen er en elsykkelfaktor. Elsykkelfaktoren øke sannsynligheten for å sykle basert på om man hadde hatt elsykkel framfor sykkel og er basert på RVU erfaringsdata fra Sveits, UK og NL. Totalt omtrent 32% av alle reiser er foretatt på sykkel med kombinasjonen av de to faktorene ovenfor. Potensialverdiene for hver veilenke kan ganges med en faktor på 25 for å estimere sykkelÅDT.


Kart 3. Dagens sykkelnivå på Nord-Jæren


Nåværende sykkelnivå fra RVU2013-2019. Totalt 1900 sykkelreiser som representerer omtrent 8-9% av alle registrerte RVU reiser. Potensialverdiene for hver veilenke kan ganges med en faktor på 36 for å estimere sykkelÅDT.


Kart 4. Sykkelpotensial (Elsykkel scenario) for Nord-Jæren 


Økning i antallet sykkelreiser (til 8300) som har blitt beregnet basert på to faktorer. Den første faktoren er en nederlandsk sykkelfaktor, som viser sykkelnivået dersom nordmenn var like sannsynlige til å sykle en gitt tur som nederlendere. Den andre faktoren, som ytterligere øke sykkelandelen er en elsykkelfaktor. Elsykkelfaktoren øke sannsynligheten for å sykle basert på om man hadde hatt elsykkel framfor sykkel og er basert på RVU erfaringsdata fra Sveits, UK og NL. Totalt er nesten 35% av alle reiser foretatt på sykkel med kombinasjonen av de to faktorene ovenfor. Potensialverdiene for hver veilenke kan ganges med en faktor på 36 for å estimere sykkelÅDT.