Forskningsdesign

Figuren under viser hovedelementer i det femårige komparative forskningsprosjektet om virkningene på reiseatferden av tiltakene som iverksettes i regi av henholdsvis Bymiljøpakken på Nord-Jæren, Miljøpakken i Trondheim og Miljøløftet i Bergen.
Forskningsdesign