Merete Jonvik

Institutt for medie- og samfunnsfag

 
Mobil:   911 93 26
Epost:   Merete.jonvik@uis.no