Yngve Frøyen

Institutt for arkitektur og planlegging

 
Mobil:   900 28 185
Epost:   Yngve.froyen@ntnu.no