COLOURBOX31928504

Annet

Det vil bli gjennomført flere studier med relevans for det komparative forskningsprosjektet, men som ikke kan plasseres direkte inn under de andre temaene. Dette omfatter blant annet studier av sosio-økonomiske og bystrukturelle forhold på Nord-Jæren, i Bergen og i Trondheim og sammenligning av henholdsvis Bymiljøpakken, Miljøpakken og Miljøløftet.